E-mail: info@christministries.nl

Gebedspastoraat

Gebedspastoraat

Ken je mensen die maar niet los kunnen komen van bepaalde gedragingen of patronen? Of mensen waar altijd een donkere wolk om heen hangt die hun vreugde lijkt te roven? Het kan zijn dat ze gewoon bij jouw in de kerk zitten.

Mensen kunnen op verschillende manieren gebonden zijn. Dit betekent dat er op bepaalde gebieden niet de vrijheid is om te kiezen om iets niet of juist wél te doen. De vrije wil wordt beïnvloed en staat onder druk. Christenen vormen hierop geen uitzondering en kunnen hier ook onder gebukt gaan. De Bijbel leert ons dat je op diverse manieren gebonden kan zijn.

·         Gebonden door de macht van de zonde

·         Gebonden door de macht van de leugen

·         Gebonden door emotionele banden

We spreken over gebondenheid als je vastzit aan iets of iemand waar je niet los van kan komen. Dit kunnen zondige gewoonten of verslavingen zijn. Maar het kunnen ook negatieve of destructieve gedachtepatronen of gedragingen zijn waar je in verstrikt bent geraakt. Het kan ook voorkomen dat je op een ongezonde manier emotioneel vastzit aan iemand.

Misschien ben je gaan geloven dat je nooit meer los kunt komen van datgene of diegene waar je aan vastzit. Sterker nog, misschien ben je gaan geloven dat het ook nog eens je eigen schuld is en word je aangeklaagd in je gevoel of gedachten. 

Je mag weten dat er een Bijbels antwoord is! Gebedspastoraat is erop gericht om je vrij te maken van waar je in verstrikt bent geraakt. Waar je aan vast zit en niet van los lijkt te kunnen komen. Het kan ook gaan om het ontmaskeren van de leugens waarin iemand gelooft.

 2 korintiërs 10: 3 Want we zijn wel gewone mensen die in deze wereld leven, maar we gebruiken geen menselijke wapens. 4 De wapens van onze strijd zijn geen menselijke wapens, maar geestelijke wapens. Het zijn sterke wapens van God, die elke geestelijke muur kunnen afbreken (Namelijk door gebed).

Mattheus 11: 28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Vanuit zestien jaar praktijkervaring in gebedspastoraat willen we op een nuchtere en Bijbelse manier inzichten geven en sleutels aanreiken voor gebedspastoraat. We kunnen bij jouw groep, kerk of organisatie op locatie komen voor één of meerdere trainingen. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden!